+

ผลไม้แปรรูปคุณภาพสูง เอกลักษณ์ไทยชายฝั่งตะวันออก
HIGH QUALITY THAI FRUIT SIMPLY THE BEST

Online Shop

บริษัท สุพรรณิกามั่งมี จำกัด

บริษัท บุญสวัสดิ์ ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด

บริษัท แม่ลี้ฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด

บริษัท สิงห์อำนวยฟู้ดส์ จำกัด

จ๊าบผลไม้แปรรูป

บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด

บริษัท จันทบุรี โกลบอลฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท เมกา ฟรุ๊ตส์ แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท สยามอินเตอร์เบฟเวอเรจ จำกัด

บริษัท เอสเค.โฟรเซ่น แอนด์ ฟรีซดราย จำกัด

ลดาฟาร์ม

บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด

บริษัท จันทบุรีฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

 

East coast Quality Fruit Products Cluster
คลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปคุณภาพชายฝั่งตะวันออก

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณสนับสนุนโดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

QR Code

East Coast Fruits Thailand Web Application

จ๊าบ (Jarb)

จ๊าบผลไม้แปรรูป (Jarb Preservedfruit)

เลขที่ 52/1 หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
52/1 Moo 12, T.Tha-Chang, A.Meuang, Chanthaburi, Thailand 22000
(+66) 088-954-5619 (+66) 039-498-584

[email protected]
https://m.mome.co/jarbfruit

แผนที่ จ๊าบ (Jarb)

ดูริโอ้ (Durio)

บริษัท ซีที ฟรุ๊ต แฟคตอรี่ แอนด์ ฟาร์ม จำกัด (CT FRUIT FACTORY AND FRAM CO.,LTD.)

เลขที่ 87 ม.5 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ. ตราด 23130
87 MOO 5, SUKHUMVIT ROAD, KAOSAMING, TRAT, Thailand 23130
085-982-7770

[email protected]

http://www.chiantavee.com

แผนที่ ดูริโอ้ (Durio)

กุลนารถ (KULLANARD)

บริษัท กุลนารถ แกรนด์ จำกัด (Kullanard Grand Co.,Ltd.)

เลขที่ 5 หมู่ 7 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
5 Moo 7, T.Kwian-Hak, A.Klung, Chanthaburi, Thailand 22110
(+66) 039-441-888
(+66) 090-946-7222

[email protected]

http://www.kullanard.com

แผนที่ กุลนารถ (KULLANARD)

จันทรโภชนา (Junn Restaurant)

จันทรโภชนา (Junn Restaurant)

เลขที่ 86/20 ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
86/20 R.Maharaja, T.Talad, A.Meuang, Chanthaburi, Thailand 22000
(+66) 039-327-179

[email protected]

แผนที่ จันทรโภชนา (Junn Restaurant)

สุมณฑา (Sumontha)

บริษัท สุพรรณิกามั่งมี จำกัด (Supannikamongmee Co.,Ltd.)

เลขที่ 31/7 หมู่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี 22170
31/7 Moo 1, T.Khao-Kaew, A.Tha-Mai, Chanthaburi, Thailand 22170
(+66) 089-892-1609

[email protected]
https://m.mome.co/supannikamongmee/

แผนที่ สุมณฑา (Sumontha)

นรังสี (NaRangSee)

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปทุเรียนตำบลคมบาง (Kombang's women group processed durian products)

เลขที่ 39/1 หมู่ 8 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
39/1 Moo 8, T.Kombang, A.Meuang, Chanthaburi, Thailand 22000
(+66) 080-017-1232 (+66) 081-945-1217
[email protected]

[email protected]

แผนที่ นรังสี (NaRangSee)

ฟรุ๊ตคิง (Fruit King)

บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Sunshine International Co.,Ltd.)

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 43/20-21 หมู่ 7 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ที่อยู่โรงงาน : เลขที่ 43/4 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
Head Office : 43/20-21 Moo 7, R.Lum-Lukka, T.Khu-Khot, A.Lum-Lukka, Pathum Thani, Thailand 12130
Factory : 43/4 Moo 3, R.Sukumvit, T.Song-Phi-Nong, A.Tha-Mai, Chanthaburi, Thailand 22120
ฝ่ายขายในประเทศ (Sales in Thailand) : (+66) 081-403-7709, (+66) 088-227-2267
ฝ่ายขายต่างประเทศ (Export Sales) : (+66) 088-227-2267
Customer Service : (+66) 081-857-2728
[email protected], [email protected]

[email protected]

http://www.sunshine.co.th

แผนที่ ฟรุ๊ตคิง (Fruit King)

เจเฮ้าส์ (Jhouse)

บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด (Chanthaburi Beverage Product Co.,Ltd.)

เลขที่ 27/4 หมู่ 15 ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
27/4 Moo 15, T.Pak-Nam, A.Laem-Sing, Chanthaburi, Thailand 22130
(+66) 081-733-4345 (+66) 039-312-872

[email protected]
https://www.facebook.com/jhousechan/

แผนที่ เจเฮ้าส์ (Jhouse)

ต้นตำรับ (Tontumrab)

โรงงานแปรรูปผลไม้ และร้านขายของฝากต้นตำรับ (Tontumrab Fruit Factory & Souvenir)

เลขที่ 81/38 ถนนสุขุมวิท หมู่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 81/38, R.Sukumvit, Moo 11, T.Plubpla, A. Meuang , Chanthaburi, Thailand 22000 (+66) 080-999-9424

[email protected]

http://www.tontumrab.com

บีฟรุ๊ต (BEE FRTITS)

บริษัท จันทบุรีฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด (Chanthaburi Fruit Product Co.,Ltd.)

เลขที่ 33/2 หมู่ 5 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
33/2 Moo 5, T.Khao-Wua, A.Tha-Mai, Chanthaburi, Thailand 22120
(+66) 086-138-4279

[email protected]
http://www.beefruits.com

แผนที่ บีฟรุ๊ต (BEE FRTITS)

ป้าแกลบ (PaGlaeb)

บริษัท บุญสวัสดิ์ ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด (Boonsawat Fruits Products Co.,Ltd.)

เลขที่ 4/3 หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
4/3 Moo 8,T.Khao-Bai-Si, A.Tha-Mai, Chanthaburi, Thailand 22120

https://web.facebook.com/paglaeb/
www.paglaeb.com

(+66) 086-366-3097 (+66) 039-320-532

[email protected]

http://www.paglaeb.com

แผนที่ ป้าแกลบ (PaGlaeb)

ดูแมน (Duman)

บริษัท เมกา ฟรุ๊ตส์ แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด (Mega fruits and foods Co.,Ltd.)

เลขที่ 111 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
111 Moo 5, R.Sukumvit, T.Wang-Mai, A.Na-Yai-Am, Chanthaburi, Thailand 22170 (+66) 039-491-672-3

[email protected]
http://www.megafruitsandfoods.com

แผนที่ ดูแมน (Duman)

แซนเบอรี่ (Xanberry)

บริษัท สยามอินเตอร์เบฟเวอเรจ จำกัด (Siaminterbeverage Co.,Ltd.)

เลขที่ 34/6 หมู่ 6 ตรีรัตน์ซอย 2 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
34/6 Moo 6, Tree-Ratan Soi 2, T.Chanthanimit, A. Meuang, Chanthaburi, Thailand 22000 (+66) 039-328-668

[email protected]
http://www.xanberrythailand.com

สิงหาฟรุ๊ต (Singhafruits)

บริษัท สิงห์อำนวยฟู้ดส์ จำกัด (Singamnuay Foods Co.,Ltd.)

เลขที่ 111 หมู่ 13 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
111 Moo 13, T.PaknamLaemsing, A.Laem-Sing, Chanthaburi, Thailand 22130 (+66) 087-533-0781

[email protected]

แผนที่ สิงหาฟรุ๊ต (Singhafruits)

พุทธรักษา (Pudharaksa)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย (Baan Kohloi Herb Manufactures Group)

เลขที่ 77 หมู่ 12 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
77 Moo 12, T.Kaeng-Hang-Maeo, A.Kaeng-Hang-Maeo, Chanthaburi, Thailand 22160 “(+66) 081-619-2766
(+66) 081-984-2355”

[email protected]

https://www.facebook.com/Pudharaksa-Herb-202491766502064/

แผนที่ พุทธรักษา (Pudharaksa)

กุลเว่ (Gulve)

วิสาหกิจชุมชนกุลเว่ไวน์ผลไม้ (Gulve Fruit Wine Manufactures Group)

เลขที่ 2/5 หมู่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
2/5 Moo 10, T.Tung-Ben-Ja, A.Tha-Mai, Chanthaburi, Thailand 22170 (+66) 089-541-5189

[email protected]
http://www.gulvewine.com

แผนที่ กุลเว่ (Gulve)

ชาววัง (Chaow Wang)

"ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสโนว์ (Thai Snow Limited Partnership)"

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 46/482 ซอยประชาอุทิศ 12 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ที่อยู่โรงงาน : เลขที่ 15 หมู่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
Head Office : 46/482, Pracha Uthit Soi 12, Kosum Ruam Chai, Don-Muang, Bangkok, Thailand 10210
Factory : 15 Moo 4, T.Chak-Thai, A.Kitcha-Kood, Chanthaburi, Thailand 22210 (+66) 02-928-3046
(+66) 081-619-5522

[email protected]

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-Rocky-328235380657151/

ลดาฟาร์ม (Ladafarm)

ลดาฟาร์ม (Ladafarm)

เลขที่ 25/2 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะปอน อำเภอขลุง. จังหวัดจันทบุรี 22110
25/2 Moo 6, R.Sukumvit, T.Ta-porn, A.Klung, Chanthaburi, Thailand 22110 (+66) 092-271-9742

[email protected]

แซนบุรี (XanBuri) ไร่สวนจันท์ (Rai-Suan-Chan)

บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด (Siamprofruits.,Co Ltd)

เลขที่ 1 9/6 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 22000
9/6 Moo 1, Soi Nongsadao Sukhumvit, T.Salaeng, A.Mueang, Chanthaburi,Thailand 22000 (+66) 081-569-3282

[email protected]
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-siamprofruits-coltd-335189030166609/

แผนที่ แซนบุรี (XanBuri) ไร่สวนจันท์ (Rai-Suan-Chan)

พี เอฟ ที (PFT)

บริษัท ผลอำไพฟรุ๊ตตี้ไทย จำกัด (Ponumpai fruity thai.,Co Ltd)

เลขที่ 58 หมู่ที่ 7 บ้านยานแห ถนนเขาสมิง-นนทรีย์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
58 Moo 7, T.Wangtakien, A.Khao Saming, Trat, Thailand 23130 (+66) 081-656-3841

[email protected]

https://www.facebook.com/pftfruit/

แผนที่ พี เอฟ ที (PFT)

ซีจีเอฟ ฟรุต CGF Fruitural

บริษัท จันทบุรี โกลบอลฟู้ดส์ จำกัด (Chanthaburi Global Foods Co.,Ltd.)

เลขที่ 99/11 หมู่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
99/11 Moo 9, T.Makham, A.Makham, Chanthaburi, Thailand 22150

(+66) 081-996-7728

[email protected]
http://www.cgfreezedry.com

ไทยกิตติ์รวี (Thai Kitravee)

บริษัท ไทย กิตติ์รวี จำกัด (Thai Kitravee Co.,Ltd.)

เลขที่ 19/9 หมู่ที่ 3 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
19/9  Moo 3, T.Nayaiam, A.Nayaiam, Chanthaburi, Thailand 22160

(+66) 098-286-1572
(+66) 081-987-7260

[email protected]

http://www.thaikitravee.com

แผนที่ ไทยกิตติ์รวี (Thai Kitravee)

ช้างพลอย (CHANGPLOY)

บริษัท เอสเค.โฟรเซ่น แอนด์ ฟรีซดราย จำกัด (SK.FROZEN & FREEZE DRY CO.,LTD.)

เลขที่ 7 ม.6 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
7 Moo 6 T.Saentung, A.Khaosaming, Trat, Thailand 23150
089-0955398ม 089-8433918ม 086-4993645

[email protected]

[email protected]

แผนที่ ช้างพลอย (CHANGPLOY)

แม่ลี้ฟรุ๊ตโปรดักส์

บริษัท แม่ลี้ฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด (MAELEE FRUIT PRODUCTS CO.,LTD)

เลขที่ 19 ถนนเทศบาลสาย 5 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

19 Thanon Thedsaban Sai 5, Tambon Khlung, Amphoe Khlung, Chanthaburi, Thailand 22110
099-989-8665, 094-365-4636

[email protected]
https://www.facebook.com/maeleefruitproducts

คลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปคุณภาพชายฝั่งตะวันออก

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนแปรรูปคุณภาพสูง
ด้วยความแตกต่างด้านนวัตกรรม

พันธกิจ

  1. เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบผลไม้คุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีคุณค่าดีต่อสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
  3. สร้างการรับรู้แบรนด์ท้องถิ่นและความเชื่อมั่นในคุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่ส่งมอบให้ลูกค้า
  4. ขยายช่องทางการจำหน่ายและสร้างเครือข่ายการค้าเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

จันทบุรี ระยอง ตราด เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งภาคตะวันออกของไทย ในทุกปีจะมีคนมากมายตั้งตารอลิ้มรสชาติที่หวานหอมมันของทุเรียนหมอนทอง รสหวานอมเปรี้ยวของมังคุดที่มีสรรพคุณเย็น ความหวานชื่นใจของเงาะที่ช่วยให้อากาศร้อนคลายลง นอกจากนี้ยังมีผลไม้อีกมากมายที่มีคุณภาพโดดเด่นกว่าแหล่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สับปะรดตราดสีทอง สละสุมาลี ลำไย ลูกสำรอง เป็นต้น
คลัสเตอร์กลุ่มแปรรูปผลไม้คุณภาพชายฝั่งตะวันออก เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปที่มีแนวคิดเดียวกันในการผลิตสินค้าด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพชั้นเยี่ยมที่มีอายุเหมาะสม จากทั้ง 3 จังหวัด มาแปรรูปด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานปลอดภัย(Quality and Safety) ผนวกกับความใส่ใจ(Attention) เพื่อเก็บรักษาความเป็นธรรมชาติ(natural) และคุณค่า(nutrition) ที่ทุกคนรอคอย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (Healthy) แก่ผู้บริโภค เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนอบกรอบสุญญากาศ ทุเรียนฟรีซดราย น้ำมังคุดปลอดสารพิษ มังคุดกวน สละลอยแก้ว สละกวน ไวน์ผลไม้ น้ำลูกสำรอง เป็นต้น
เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและบริโภคสินค้าคุณภาพ จากแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่ดีที่สุดของไทยตลอดทั้งปี

SESSION EXPIRE

BACK TO SHOP

WE CAN'T PROCESS YOUR PAYMENT.

Please fill in your information.
BACK